SZKOLENIE ONLINE

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA BIURA ZARZĄDU

Biuro zarządu to centrum każdej firmy. Przy częstych zmianach prawa i licznych regulacjach jego pracownicy są odpowiedzialni za coraz więcej istotnych kwestii biznesowych i prawnych.

Jesteś osobą zaangażowaną w prace biura zarządu? Stoisz przed nowymi wymaganiami i wyzwaniami? Poznaj prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu!

Najbliższe terminy:
– 6 marca 2024 r. (ONLINE) 👉 ZAPISZ MNIE »
Biuro zarządu to centrum każdej firmy. Przy częstych zmianach prawa i licznych regulacjach jego pracownicy są odpowiedzialni za coraz więcej istotnych kwestii biznesowych i prawnych.

Jesteś osobą zaangażowaną w prace biura zarządu? Stoisz przed nowymi wymaganiami i wyzwaniami? Poznaj prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu!

Najbliższe terminy:
– 22 lutego 2024 r. (ONLINE)
👉 ZAPISZ MNIE »
– 6 marca 2024 r. (ONLINE)
👉 ZAPISZ MNIE »
8(!) godzin konkretów + Q&A
Cena/osoba: 999 zł (netto)

Dla kogo stworzyliśmy to szkolenie?

dyrektorzy
biur zarządu

pracownicy
biur zarządu

pracownicy
działów prawnych

osoby wspierające prace biura zarządu

Dlaczego warto uczestniczyć
w moim szkoleniu?

Program szkolenia

1. Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Godz. 9:00-9:30

 • Wymogi formalne, które musi spełniać członek zarządu oraz rady nadzorczej spółki kapitałowej;
 • Wymogi kompetencyjne;
 • Konieczność posiadania zasobów czasowych na sprawowanie funkcji w organie spółki kapitałowej.

2. Odpowiedzialność Członków Zarządów i Rad Nadzorczych – dlaczego praca biur zarządów jest szczególna?

Godz. 9:30-10:00

 • Odpowiedzialność cywilna – za co członek zarządu odpowiada w spółce kapitałowej, a za co odpowiada członek rady nadzoczej;
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu oraz członków rad nadzorczych;
 • Możliwość nakładania kar administracyjnych na członków zarządów i rad nadzorczych;
 • Jakie są główne ryzyka związane z pracą biura zarządu w kontekście odpowiedzialności członków organów spółki?

PRZERWA - Godz. 10:00-10:15

3. Obsługa korporacyjna grupy kapitałowej

Godz. 10:15-10:45

 • Czym jest grupa kapitałowa?
 • Czego nie wolno robić w ramach grupy kapitałowej?
 • Jakie podstawowe ryzyka wiążą się z obsługą grupy kapitałowej?
 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

4. Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

Godz.10:45-11:15

 • Statut / umowa spółki;
 • Regulaminy zarządu, rady nadzorczej;
 • Inne regulacje wewnętrzne;
 • Prawne konsekwencje niezgodności działania z wewnętrznymi dokumentami spółki.

5. Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Godz.11:15-12:30

 • Posiedzenia Zarządu / posiedzenia Rady Nadzorczej;
 • Dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał;
 • Protokoły z posiedzeń organów spółki – jak pisać, kto jest odbiorcą?
 • Co i kiedy wolno robić za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i o czym należy pamiętać?
 • Wzajemne relacje między organami spółek

PRZERWA - Godz.12.30-13:00

6. Reprezentacja spółki

Godz.13:00-13:45

 • Dopuszczalne rodzaje reprezentacji
 • Kim w rzeczywistości jest prokurent?
 • Zgody korporacyjne (konsekwencje dokonania czynności bez wymaganej zgody)

7. Relacja prawna spółki z członkiem zarządu i rady nadzorczej

Godz.13:45-14:30

 • Mandat/kadencja;
 • Umowy z członkami zarządów;
 • Odwołanie, rezygnacja

PRZERWA - Godz.14:30-14:45

8. Warsztat - najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej - aspekty praktyczne

Godz. 14:45 – 15:30

9. Warsztat – tworzenie uchwał i protokołów

Godz. 15:30 – 16:45

10. Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia, zakończenie

Godz. 16.45-17:00

Poznaj mnie lepiej

Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Najczęściej zadawane pytania

Organizatorem szkolenia jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy wsparciu merytorycznym prawników z Kancelarii Radców Prawnych Linke Kulicki sp.p.

Nasze szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej Spółki przy ul. Ogrodowej 31 w Warszawie. Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w ścisłym centrum Warszawy.

Na nasze szkolenia można zapisać się korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość mailową na adres szkolenia@linkekulicki.pl.

Tak, nie ma z tym żadnego problemu - wystarczy, że przekażą nam Państwo taką informację mailowo.

Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest do 7 dni przed jego terminem. W kolejnych dniach przed szkoleniem proponujemy bezproblemową zmianę danych uczestnika szkolenia.

Fakturę wyślemy do Państwa drogą elektroniczną od razu po zaksięgowaniu płatności. Szkolenie jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z opiekunem szkolenia (szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462) podając dane osobowe uczestników szkolenia oraz dane Państwa organizacji w celu wystawienia faktury VAT.

Oczywiście! Na życzenie możemy zorganizować takie szkolenie w Państwa firmie. Prosimy o kontakt w tej sprawie na szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462.

Linke Kulicki Education sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31 lok. 54
00-893 Warszawa

NIP: 1182211564
KRS: 0000852943
e-mail: szkolenia@linkekulicki.edu.pl
tel. +48 500 436 703