Linke Kulicki Education > Szkolenie stacjonarne

Prawne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu

Biuro zarządu to centrum każdej firmy. Przy częstych zmianach prawa i licznych regulacjach jego pracownicy są odpowiedzialni za coraz więcej istotnych kwestii biznesowych i prawnych.

Jesteś osobą zaangażowaną w prace biura zarządu? Stoisz przed nowymi wymaganiami i wyzwaniami? Poznaj prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu!

Praktyczne szkolenie przeznaczone dla małych i średnich firm.
Dzielimy się wiedzą, która do tej pory dostępna była tylko w kancelariach.

Cena / osoba: 1199 zł (netto)
Termin: w trakcie ustalania

Potrzebują Państwo szkolenia szytego na miarę potrzeb firmy?
Zachęcamy do wysyłania zapytań ofertowych na adres:
szkolenia@linkekulicki.edu.pl

jan-linke-1-550x550

 

Jan Linke

RADCA PRAWNY

Jan Linke
RADCA PRAWNY
dominika-wajda-550x550

dr hab.

Dominika Wajda

RADCA PRAWNY

dr hab. Dominika Wajda RADCA PRAWNY

Komu dedykowane jest nasze szkolenie?

dyrektorom
biur zarządu

pracownikom
biur zarządu

pracownikom
działów prawnych

osobom wspierającym prace biura zarządu

Cele szczegółowe szkolenia

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Podczas szkolenia poruszymy najważniejsze zagadnienia:

Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Warto zdawać sobie sprawę z istnienia wielu istotnych warunków, które trzeba spełniać wchodząc do zarządu spółki kapitałowej. Istnieje choćby choćby katalog przestępstw, popełnienie…

Odpowiedzialność Członków Zarządów i Rad Nadzorczych

Zasiadając w organach spółki należy bezwzględnie pamiętać za co i kiedy ponosimy osobistą odpowiedzialność. Często w świadomości obywateli funkcjonuje błędne przekonanie, że…

Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Często – zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach – prawidłowe i rzetelne prowadzenie posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, a także sporządzanie z nich dokumentacji, jest…

Wzajemne relacje między organami spółek

W trakcie szkolenia usystematyzujemy wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji między organami spółek. Omówimy dokładnie jakie uprawnienia, posiadają poszczególne organy i z czego one…

Kwestie związane z zatrudnieniem członków zarządów

Częstym błędem popełnianym w spółkach jest nienależyta reprezentacja spółki przy podpisywaniu umów z członkami zarządu. W małych przedsiębiorstwach, gdzie struktura…

Krajowy Rejestr Sądowy

W trakcie szkolenia zostanie pogłębiona wiedza na temat funkcjonowania krajowego rejestru sądowego. Poruszona zostanie kwestia odpisu z krajowego rejestru sądowego. Wyjaśnimy jaki…

Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe dokumenty wewnętrzne spółki regulujące tzw. ład korporacyjny. Poruszona zostanie kwestia umowy/statutu spółki…

Najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej

W trakcie szkolenia zostaną omówione najczęstsze błędy oraz takie, których popełnienie rodzi najdalej idące konsekwencje. Celem szkolenia jest zapalenie lampek ostrzegawczych w kluczowych obszarach…

Reprezentacja spółki

Zagadnienie kluczowe z punktu widzenia zarówno obrotu gospodarczego jak i konsekwencji wszelkich czynności prawnych dokonywanych w imieniu spółki. W trakcie szkolenia będzie poruszone…

O prowadzącym szkolenie

dr hab. Dominika Wajda
RADCA PRAWNY | OF COUNSEL

Doktor habilitowany nauk prawnych, Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka prawa handlowego: zwłaszcza prawa spółek kapitałowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: „Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych” Warszawa 2015, „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”, Warszawa 2009, „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2007, współautorka podręcznika do prawa handlowego, współautorka kilku komentarzy – m.in. komentarza do prawa rynku kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych oraz szkoleń. Członkini Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych – m.in. pracowała jako Dyrektor Departamentu Prawnego w jednym z największych banków w Polsce.

Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Program szkolenia

1. Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Godz. 9:00-9:30

 • Wymogi formalne, które musi spełniać członek zarządu oraz rady nadzorczej spółki kapitałowej;
 • Wymogi kompetencyjne;
 • Konieczność posiadania zasobów czasowych na sprawowanie funkcji w organie spółki kapitałowej.

2. Odpowiedzialność Członków Zarządów i Rad Nadzorczych – dlaczego praca biur zarządów jest szczególna?

Godz. 9:30-10:00

 • Odpowiedzialność cywilna – za co członek zarządu odpowiada w spółce kapitałowej, a za co odpowiada członek rady nadzoczej;
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu oraz członków rad nadzorczych;
 • Możliwość nakładania kar administracyjnych na członków zarządów i rad nadzorczych;
 • Jakie są główne ryzyka związane z pracą biura zarządu w kontekście odpowiedzialności członków organów spółki?

PRZERWA - Godz. 10:00-10:15

3. Obsługa korporacyjna grupy kapitałowej

Godz. 10:15-10:45

 • Czym jest grupa kapitałowa?
 • Czego nie wolno robić w ramach grupy kapitałowej?
 • Jakie podstawowe ryzyka wiążą się z obsługą grupy kapitałowej?
 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

4. Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

Godz.10:45-11:15

 • Statut / umowa spółki;
 • Regulaminy zarządu, rady nadzorczej;
 • Inne regulacje wewnętrzne;
 • Prawne konsekwencje niezgodności działania z wewnętrznymi dokumentami spółki.

5. Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Godz.11:15-12:30

 • Posiedzenia Zarządu / posiedzenia Rady Nadzorczej;
 • Dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał;
 • Protokoły z posiedzeń organów spółki – jak pisać, kto jest odbiorcą?
 • Co i kiedy wolno robić za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i o czym należy pamiętać?
 • Wzajemne relacje między organami spółek

PRZERWA - Godz.12.30-13:00

6. Reprezentacja spółki

Godz.13:00-13:45

 • Dopuszczalne rodzaje reprezentacji
 • Kim w rzeczywistości jest prokurent?
 • Zgody korporacyjne (konsekwencje dokonania czynności bez wymaganej zgody)

7. Relacja prawna spółki z członkiem zarządu i rady nadzorczej

Godz.13:45-14:30

 • Mandat/kadencja;
 • Umowy z członkami zarządów;
 • Odwołanie, rezygnacja

PRZERWA - Godz.14:30-14:45

8. Warsztat - najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej - aspekty praktyczne

Godz. 14:45 – 15:30

9. Warsztat – tworzenie uchwał i protokołów

Godz. 15:30 – 16:45

10. Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia, zakończenie

Godz. 16.45-17:00

Rejestracja

Miejsca szkolenia
w trakcie ustalania

Cena
1199 PLN + 23% VAT

Co zawiera cena?

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, kawa, herbata, poczęstunek podczas przerw, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu ze mną. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i ofertach oraz produktach Linke Education sp. z o.o. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zgodnie z polityką prywatności*

Najczęściej zadawane pytania

Organizatorem szkolenia jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy wsparciu merytorycznym prawników z Kancelarii Radców Prawnych Linke Kulicki Sp.p.

Nasze szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej Spółki przy ul. Ogrodowej 31 w Warszawie. Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w ścisłym centrum Warszawy.

Na nasze szkolenia można zapisać się korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość mailową na adres szkolenia@linkekulicki.pl.

Tak, nie ma z tym żadnego problemu - wystarczy, że przekażą nam Państwo taką informację mailowo.

Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest do 7 dni przed jego terminem. W kolejnych dniach przed szkoleniem proponujemy bezproblemową zmianę danych uczestnika szkolenia.

Fakturę wyślemy do Państwa drogą elektroniczną od razu po zaksięgowaniu płatności. Szkolenie jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z opiekunem szkolenia (szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462) podając dane osobowe uczestników szkolenia oraz dane Państwa organizacji w celu wystawienia faktury VAT.

Oczywiście! Na życzenie możemy zorganizować takie szkolenie w Państwa firmie. Prosimy o kontakt w tej sprawie na szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462.

Kontakt

Praktyczne szkolenie przeznaczone dla małych i średnich firm.
Dzielimy się wiedzą, która do tej pory dostępna była tylko w kancelariach.

Linke Kulicki Education sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31 lok. 54
00-893 Warszawa

Email: szkolenia@linkekulicki.edu.pl
Telefon: +48 789 178 462