Linke Kulicki Education > Szkolenie stacjonarne

Prawne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu

Biuro zarządu to centrum każdej firmy. Przy częstych zmianach prawa i licznych regulacjach jego pracownicy są odpowiedzialni za coraz więcej istotnych kwestii biznesowych i prawnych.

Jesteś osobą zaangażowaną w prace biura zarządu? Stoisz przed nowymi wymaganiami i wyzwaniami? Poznaj prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu!

Praktyczne szkolenie przeznaczone dla małych i średnich firm.
Dzielimy się wiedzą, która do tej pory dostępna była tylko w kancelariach.

Cena / osoba: 1199 zł (netto)
Termin: 17.12.2021 r. (piątek)

jan-linke-1-550x550

 

Jan Linke

RADCA PRAWNY

Jan Linke
RADCA PRAWNY
dominika-wajda-550x550

dr hab.

Dominika Wajda

RADCA PRAWNY

dr hab. Dominika Wajda RADCA PRAWNY

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu?

Komu dedykowane jest nasze szkolenie?

dyrektorom biur
zarządu

pracownikom biur zarządu

pracownikom działów prawnych

osobom wspierającym prace biura zarządu

Podczas szkolenia poruszymy najważniejsze zagadnienia:

Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Warto zdawać sobie sprawę z istnienia wielu istotnych warunków, które trzeba spełniać wchodząc do zarządu spółki kapitałowej. Istnieje choćby choćby katalog przestępstw, popełnienie…

Odpowiedzialność Członków Zarządów i Rad Nadzorczych

Zasiadając w organach spółki należy bezwzględnie pamiętać za co i kiedy ponosimy osobistą odpowiedzialność. Często w świadomości obywateli funkcjonuje błędne przekonanie, że…

Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Często – zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach – prawidłowe i rzetelne prowadzenie posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, a także sporządzanie z nich dokumentacji, jest…

Wzajemne relacje między organami spółek

W trakcie szkolenia usystematyzujemy wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji między organami spółek. Omówimy dokładnie jakie uprawnienia, posiadają poszczególne organy i z czego one…

Kwestie związane z zatrudnieniem członków zarządów

Częstym błędem popełnianym w spółkach jest nienależyta reprezentacja spółki przy podpisywaniu umów z członkami zarządu. W małych przedsiębiorstwach, gdzie struktura…

Krajowy Rejestr Sądowy

W trakcie szkolenia zostanie pogłębiona wiedza na temat funkcjonowania krajowego rejestru sądowego. Poruszona zostanie kwestia odpisu z krajowego rejestru sądowego. Wyjaśnimy jaki…

Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe dokumenty wewnętrzne spółki regulujące tzw. ład korporacyjny. Poruszona zostanie kwestia umowy/statutu spółki…

Najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej

W trakcie szkolenia zostaną omówione najczęstsze błędy oraz takie, których popełnienie rodzi najdalej idące konsekwencje. Celem szkolenia jest zapalenie lampek ostrzegawczych w kluczowych obszarach…

Reprezentacja spółki

Zagadnienie kluczowe z punktu widzenia zarówno obrotu gospodarczego jak i konsekwencji wszelkich czynności prawnych dokonywanych w imieniu spółki. W trakcie szkolenia będzie poruszone…

Poznaj naszych prelegentów

dr hab. Dominika Wajda
RADCA PRAWNY | OF COUNSEL

Doktor habilitowany nauk prawnych, Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka prawa handlowego: zwłaszcza prawa spółek kapitałowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 3 monografii: „Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych” Warszawa 2015, „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”, Warszawa 2009, „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2007, współautorka podręcznika do prawa handlowego, współautorka kilku komentarzy – m.in. komentarza do prawa rynku kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych oraz szkoleń. Członkini Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych – m.in. pracowała jako Dyrektor Departamentu Prawnego w jednym z największych banków w Polsce.

Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance). W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.

Program szkolenia

1. Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Godz. 9:00-9:30

 • Wymogi formalne, które musi spełniać członek zarządu oraz rady nadzorczej spółki kapitałowej;
 • Wymogi kompetencyjne;
 • Konieczność posiadania zasobów czasowych na sprawowanie funkcji w organie spółki kapitałowej.

2. Odpowiedzialność Członków Zarządów i Rad Nadzorczych – dlaczego praca biur zarządów jest szczególna?

Godz. 9:30-10:00

 • Odpowiedzialność cywilna – za co członek zarządu odpowiada w spółce kapitałowej, a za co odpowiada członek rady nadzoczej;
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu oraz członków rad nadzorczych;
 • Możliwość nakładania kar administracyjnych na członków zarządów i rad nadzorczych;
 • Jakie są główne ryzyka związane z pracą biura zarządu w kontekście odpowiedzialności członków organów spółki?

PRZERWA - Godz. 10:00-10:15

3. Obsługa korporacyjna grupy kapitałowej

Godz. 10:15-10:45

 • Czym jest grupa kapitałowa?
 • Czego nie wolno robić w ramach grupy kapitałowej?
 • Jakie podstawowe ryzyka wiążą się z obsługą grupy kapitałowej?
 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa

4. Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

Godz.10:45-11:15

 • Statut / umowa spółki;
 • Regulaminy zarządu, rady nadzorczej;
 • Inne regulacje wewnętrzne;
 • Prawne konsekwencje niezgodności działania z wewnętrznymi dokumentami spółki.

5. Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Godz.11:15-12:30

 • Posiedzenia Zarządu / posiedzenia Rady Nadzorczej;
 • Dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał;
 • Protokoły z posiedzeń organów spółki – jak pisać, kto jest odbiorcą?
 • Co i kiedy wolno robić za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i o czym należy pamiętać?
 • Wzajemne relacje między organami spółek

PRZERWA - Godz.12.30-13:00

6. Reprezentacja spółki

Godz.13:00-13:45

 • Dopuszczalne rodzaje reprezentacji
 • Kim w rzeczywistości jest prokurent?
 • Zgody korporacyjne (konsekwencje dokonania czynności bez wymaganej zgody)

7. Relacja prawna spółki z członkiem zarządu i rady nadzorczej

Godz.13:45-14:30

 • Mandat/kadencja;
 • Umowy z członkami zarządów;
 • Odwołanie, rezygnacja

PRZERWA - Godz.14:30-14:45

8. Warsztat - najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej - aspekty praktyczne

Godz. 14:45 – 15:30

9. Warsztat – tworzenie uchwał i protokołów

Godz. 15:30 – 16:45

10. Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia, zakończenie

Godz. 16.45-17:00

Rejestracja

Miejsca szkolenia
17.12.2021 r. (piątek) – Warszawa

Cena
1199 PLN + 23% VAT

Co zawiera cena?

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, kawa, herbata, poczęstunek podczas przerw, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu ze mną. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i ofertach oraz produktach Linke Education sp. z o.o. zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zgodnie z polityką prywatności*

Najczęściej zadawane pytania

Organizatorem szkolenia jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy wsparciu merytorycznym prawników z Kancelarii Radców Prawnych Linke Kulicki Sp.p.

Nasze szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej Spółki przy ul. Ogrodowej 31 w Warszawie. Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w ścisłym centrum Warszawy.

Na nasze szkolenia można zapisać się korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość mailową na adres szkolenia@linkekulicki.pl.

Tak, nie ma z tym żadnego problemu - wystarczy, że przekażą nam Państwo taką informację mailowo.

Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest do 7 dni przed jego terminem. W kolejnych dniach przed szkoleniem proponujemy bezproblemową zmianę danych uczestnika szkolenia.

Fakturę wyślemy do Państwa drogą elektroniczną od razu po zaksięgowaniu płatności. Szkolenie jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Prosimy o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z opiekunem szkolenia (szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462) podając dane osobowe uczestników szkolenia oraz dane Państwa organizacji w celu wystawienia faktury VAT.

Oczywiście! Na życzenie możemy zorganizować takie szkolenie w Państwa firmie. Prosimy o kontakt w tej sprawie na szkolenia@linkekulicki.edu.pl lub telefonicznie +48 789 178 462.

Kontakt

Praktyczne szkolenie przeznaczone dla małych i średnich firm.
Dzielimy się wiedzą, która do tej pory dostępna była tylko w kancelariach.

Linke Kulicki Education sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31 lok. 54
00-893 Warszawa

Email: szkolenia@linkekulicki.edu.pl
Telefon: +48 789 178 462